Om oss

Miljö

Vi strävar alltid efter att vår verksamhet ska ha så liten inverkan som möjligt på miljön. Dels styrs detta genom vår ISO-certifiering, men också genom vårt interna förbättringsarbete. Under 2018 tog vi flera stora steg i positiv riktning genom att flytta till nya, moderna lokaler som värms upp med fjärrvärme istället för olja. Även elavtalet har bytts ut mot närproducerad, fossilfri el från lokal vattenkraft.

Flera mindre åtgärder vidtogs också vid flytten, bland annat genom ett samarbete med STENA Recycling. Det innebär att vårt avfall sorteras och återvinns i mycket högre grad än innan. Under våren 2019 blev vi också KRAN-märkta av Svenskt Vatten. Det innebär att vi tagit ställning för en bättre miljö genom att vår arbetsplats, möten och externa event är fria från buteljerat vatten.

Framtiden

För att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet i framtiden är det av största vikt att vi ständigt söker nya vägar för att minska vårt fossila fotavtryck. Som ett steg i rätt riktning hoppas vi inom kort kunna lansera en rem som delvis är tillverkad av återvunnet polypropen. Till dess att det kan bli verklighet hoppas vi att alla våra kunder bidrar till en bättre miljö genom att återvinna sina remmar och tillhörande komponenter när de är förbrukade.

ISO 9001 & 14001 certifikat
Certifikat ISO 9001 & 14001
Verksamhetspolicy
Verksamhetspolicy
Bixia miljöintyg
Miljöintyg Elavtal