Lastsäkring

Lastsäkring innebär att säkerställa att lasten inte rör sig, förskjuts, glider eller tappar sin position under transporten. Det är av yttersta vikt för att upprätthålla säkerheten på vägarna och förhindra potentiella faror. Det finns en omfattande uppsättning metoder och tekniker för lastsäkring som kan anpassas efter olika typer av last och transportfordon.
 

Vikten av att lasta rätt

Att lasta rätt är av avgörande betydelse för säkerheten och effektiviteten i godshantering och transport. Genom att ordentligt placera och säkra lasten på ett fordon minskas risken för olyckor och incidenter på vägen. Dessutom optimeras användningen av transportutrymmet, vilket kan leda till bränslebesparingar och ökad effektivitet. Genom att lasta rätt skyddar också varorna från skador och minimerar förluster.

Lastsäkring – krav och regler

I Sverige regleras kraven på lastsäkring främst av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25). I dessa föreskrifter beskrivs specifika bestämmelser som måste följas för att säkerställa att lasten är säkrad på ett korrekt sätt. Här är några av de grundläggande reglerna och kraven som gäller för lastsäkring i Sverige:

Syfte

Syftet med lastsäkring är att förhindra att lasten förskjuts, lossnar eller påverkar fordonets stabilitet under transport.

Lastsäkringsmetoder

Transportstyrelsen följer Europeiska kommissionens riktlinjer för bästa lastsäkringsmetoder. Det innebär att de regler som gäller i Sverige är harmoniserade med EU-standarder för lastsäkring.

Ansvar

Företagen och förare som utför transport är ansvariga för att säkerställa att lasten är korrekt säkrad och att reglerna följs. Detta innebär att det är viktigt att utbilda och informera förare om korrekt lastsäkring.

Krav på lastsäkringsutrustning

Transportstyrelsen har krav på vilken utrustning som måste användas för att säkra lasten. Det inkluderar exempelvis surrningsband, surrningskrokar och lastsäkringsnät.

Kontroller och inspektioner

Myndigheter kan utföra kontroller och inspektioner för att säkerställa att reglerna följs. Vid bristande överensstämmelse med reglerna kan böter och sanktioner utfärdas.

Olika lastsäkringsmetoder

Genom korrekt användning av anpassade metoder minskar risken för olyckor och skador, vilket bidrar till en mer effektiv och säker transportprocess. Nedan kan du läsa mer om olika lastsäkringsmetoder:

Spännband/spännremmar

Denna metod är vanligt förekommande, där kraftfulla spännband elller spännremmar används för att säkra lasten genom att anslutas till fordonets surrningspunkter. Det är en beprövad teknik som säkerställer att lasten förblir stadig och skyddad, vilket är avgörande för trafiksäkerheten och för att förhindra skador på lasten själv.

Här kan du se vårt sortiment av spännrem och spännband för en rad olika användningsområden.

Kättingspännare

Kättingspännare, även kallat spärrbjörn, används för att dra åt och spänna lastkättingar eller stållinor över lasten. Genom att använda kättingspännare kan lasten säkras på ett sätt som minimerar rörelse och förhindrar att den skiftar eller lossnar under transport.

Lastsäkringsnät

Ett lastsäkringsnät är en flexibel metod som kan placeras över lasten för att förhindra att mindre föremål lossnar eller flyger av under transport. Dessa nät är vanligtvis tillverkade av starka och elastiska material, såsom nylon eller liknande väv, som gör det möjligt att sträcka dem över lasten.

Kantlister och lastsäkringsklotsar

Kantlister och klotsar används för att skapa en kant eller barriär runt lasten för att förhindra att den glider av eller skiftar under transport.

Kättingar och bockar

Kättingar och bockar är robusta och tåliga komponenter som säkrar särskilt tunga eller oregelbundna laster. Kättingar består av starka länkar som kan kopplas samman för att skapa en stark och pålitlig förbindning mellan lasten och fordonet.

Luftkuddar och stoppning

Luftkuddar och stoppning skyddar och säkrar skrymmande eller känsliga laster. Kuddarna placeras mellan lasten och fordonets väggar eller andra laster för att fylla ut utrymmet och förhindra rörelse. De är särskilt användbara för att minimera skador på ömtåliga varor under transport.

Särskilda lastsäkringsanordningar

Dessa anordningar är specialdesignade för att möta unika behov och krav för specifika typer av last. Till exempel kan det finnas anordningar som är utformade för att säkra rör, rörledningar eller pallar på ett effektivt och säkert sätt. Dessa anordningar kan variera beroende av lastens form, storlek och vikt.

Frågor och svar

Hur mycket vikt måste en lastsäkring tåla?

En lastsäkring måste tåla minst 80 % av lastvikten som tryck framåt, samt minst 50% av lastvikten som tryck bakåt och åt sidorna. Detta säkerställer att lasten förblir stabil och säker under olika körförhållanden, såsom inbromsning, acceleration, och vid svängar.

Vilka krav ställs på tillräcklig lastsäkring?

De krav som ställs på tillräcklig lastsäkring innefattar flera viktiga aspekter för att säkerställa säker transport av gods. Det innebär att lastsäkringen måste kunna hantera trycket från lasten som pressar framåt, bakåt och åt sidorna. Dessutom måste den ge stabilitet och förhindra att lasten rör sig, skiftar eller tippar.

Hur räknar man ut lastsäkring?

För att räkna ut lastsäkring måste du multiplicera lastens vikt med 0,8 för framåtriktad kraft och 0,5 för bakåtriktad och sidledskraft. Dessa värden anger de kraftnivåer som dina säkringsmetoder måste kunna motstå för att säkerställa att lasten är korrekt säkrad.

Har du en fråga som inte besvaras här?

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!